Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach metaforizace lieferte 8 Treffer
1

K sémantickému modelu imitace - kreace - fikce

Němec, Igor, in: Studia etymologica Brunensia 1 [StEBr 1] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999 (Slovanská etymologie v indoevropském kontextu), Šlapanice u Brna 7.-9. září 1999, Praha, Euroslavica ; 2000, s. 37-42.
2

Metaforizace ve slanzích

Hubáček, Jaroslav, in: Jazykověda, Ostrava, FF OU ; 1996, s. 139-157.
3

Metaforizace v Březinových sbírkách

Jílek, Rudolf, in: Česká literatura, 45, č. 1, 1997, s. 16-27
4

Metaforizace v sociolektech

Hubáček, Jaroslav, in: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. 1. díl: část jazykovědná [TyJáJaz 1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2.-4. září 2008, Ústí n. Labem, UJEP ; 2009, s. 241-244.
5

Názvy prostředků a nástrojů v roli sociolektismů

Hubáček, Jaroslav, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, č. D 4, 2008, s. 18-25
6

K využití metaforizace ve spisovné češtině a v českých slanzích

Hubáček, Jaroslav, in: Jazykověda = Linguistica 3, Ostrava, OU ; 1999, s. 7-10.
7

Lingvokul'turnoje issledovanije frazeologizmov s komponentom "zavist'"(na materiale russkogo, anglijskogo i slovackogo jazykov)

Grigorjanova, Tat'jana; Matycina, Marina Stanislavovna, in: Opera Slavica, 25, č. 4, 2015, s. 18-26
8

Kognitivnyje struktury sovremennogo rossijskogo političeskogo diskursa

Makarova, Viktorija, in: Slovanské jazyky a literatury: hledání identity [SlJaz], Mervart 2009, s. 49-55.