Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach manipulace lieferte 105 Treffer
1

Manipulace s významem u názvů pro výrobky

Čejka, Mirek, in: Přednášky a besedy z 31. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 31], Brno, MU ; 1998, s. 9-10
2

Masová komunikační média (respektovaná, zbožňovaná i zatracovaná)

Spousta, Vladimír, in: Universitas, č. 3, 2003, s. 51-59
3

Slovní manipulace v komunikaci, jak vyzrát nad lží a chytráctvím, aneb jak se lépe vyznat v manipulaci, bránit se zákeřnostem, pomluvám, reklamě, vydírání, jak lépe vychovávat a netrápit děti a efektivněji komunikovat

Pospíšil, Miroslav Plzeň 2008
4

Manipulativní komunikace. Kurs pozitivní komunikace 8

Nebeská, Iva, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 267-269
5

Dăržavnite institucii bălgarsijat ezik (opităt sled 1989 g.)

Borisov, Borislav, in: Opera Slavica, 23, č. 4, 2013, s. 97-104
6

Sémantické manipulace a terorismus

Šedivý, Jiří, in: Lidové noviny (Praha), 2005, 17.12.2005
7

Přesvědčování, argumentace a manipulace ve službách obchodování

Müllerová, Olga, in: Oratio et ratio [Oratio...] : Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 263-268
8

Perswazja - manipulacja - demagogia - nowomowa

Lubaś, Władysław, in: Studia Slavica 6 : Slavistika osudem i volbou (k 75. narozeninám prof. Jiřího Damborského), Ostrava, OU ; 2002, s. 167-173.
9

Stylová podoba současné ruské reklamy

Brandner, Aleš, in: Pocta Evě Mrhačové [Pocta EM] : K životnímu jubileu doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc., děkanky Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Ostrava, OU ; 2006, s. 61-68.
10

Dekódování jazyka emocí v reklamě

Srpová, Hana, in: Wyrażanie emocji, Łódź, Wyd. Uniw. Łódzkiego 2006, s. 510-518