Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach makedonština lieferte 227 Treffer
1

Antická makedonština a současný makedonský jazyk

Ilievski, Petar Chr. Dorovský, Ivan, in: Universitas, č. 3, 1993, s. 15-21
2

Místo neslovanských prvků v makedonštině

Stankovska, Petra, in: Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe: język, literatura, kultura (Łódź), 7, 2010, s. 41-46
3

Makedonci žijí mezi námi

Dorovský, Ivan Brno 1998
4

Makedonie. Zrození, nebo obrození národa?

Dorovský, Ivan Boskovice 1995
5

Makedonskiot jazik od 1945 do 1955 godina

Skopje 1995
6

Kontinuitetot na makedonskiot literaturen jazik

Stamatoski, Trajko Skopje 1998
7

Nové publikace Ústavu pro makedonský jazyk ve Skopji. Ediční řada Posebni izdanija (léta 1999-2004). Ediční řada Jazikot naš denešen (léta 2000-2004)

Pilát, Štefan, in: Slavia, 75, č. 2, 2006, s. 213-224
8

Ze slovanského světa

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 5, č. 4, 1994-95, s. 127-128
9

Příspěvek k výchově mladých lingvistů

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 5, č. 4, 1994-95, s. 119-120
10

Makedonské lidové pohádky a česká folkloristika

Dorovský, Ivan, in: Les études balkaniques tchèques 10 : Sborník statí z česko-makedonské vědecké konference, pořádané katedrou slavistiky FF UK v Praze v červnu 1998, Praha, Euroslavica ; 1999, s. 111-120