Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach lingvistika genderová lieferte 75 Treffer
1

Genderstudien und Hochschulausbildung in Tschechien

Čermáková, Marie, in: Gender-Forschung in der Slawistik : Beiträge der Konferenz Gender - Sprache - Kommunikation - Kultur 28. April bis 1. Mai 2001, Institut für Slawistik Friedrich Schiller - Universität Jena, Wien, Gesellschaft zur Förderung slawistischer Studien 2002, s. 391-400.
2

Slavic Gender Linguistics

Ed. Mills, Margaret H. Amsterdam 1999
3

Gender Across Languages. The linguistic representation of men and women. Vol. 3

Ed. by Hellinger, Marlis Amsterdam 2003
4

Gender, Language and New Literacy

Editor Thüne, Eva-Maria London 2006
5

Beiträge des Gender-Blocks zum XIII. internationalen Slavistenkongress in Ljubljana 15.-21. August 2003

Hrsg. von Leeuwen-Turnovcová, Jiřina van München 2003
6

Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody a perspektivy

Švaříčková Slabáková, Radmila; Kohoutová, Jitka; Prchal Pavlíčková, Radmila; Hutečka, Jiří Praha 2012
7

K české genderové lingvistice

Valdrová, Jana, in: Naše řeč, 80, č. 2, 1997, s. 87-91
8

Muži, ženy, počítače... a propast, která je dělí

Macurová, Alena; Kučera, Karel, in: Čeština doma a ve světě, [2], č. 4, 1994, s. 223-224
9

Gender-Forschung in der Slawistik

Valdrová, Jana, in: Sociologický časopis, 39, č. 1, 2003, s. 108-112
10

Gender a jazyk

Valdrová, Jana, in: Gender ve škole : Příručka pro vyučující předmětů občanská výchova, občanská nauka a základy společenských věd na základních a středních školách, Praha, Otevřená společnost ; 2005, s. 57-60