Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach lexikologie historická lieferte 22 Treffer
1

Investigations in Japanese Historical Lexicology. Rev. ed

Sanada, Haruko Göttingen 2008
2

Staročeská slova přídruha a přídružě

Homolková, Milada, in: Studia etymologica Brunensia 6 [StEBr 6] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2008, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., v Brně ve dnech 26.-28. května 2008, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2009, s. 127-133.
3

Žena jako věc?

Čajka, František, in: Usta ad Albim Bohemica, 10, č. 2-3, 2010, s. 244-146
4

„Cizí vlivy“ ve staroslověnských kompozitech

Zábranský, Lukáš, in: Usta ad Albim Bohemica, 9, č. 4, 2009, s. 74-103
5

Emanuel Michálek a česká historická lexikologie a lexikografie

Němec, Igor, in: Listy filologické, 115, č. Suppl. 2, 1992, s. 12-17
6Nejedlý, Petr, in: Liſka a czban : Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery, Praha, Nakl. Lidové noviny 2017, s. 22-27
7

Z lexiky stredovekej slovenčiny s výkladmi názvov obcí a miest (1-6)

Krajčovič, Rudolf, in: Kultúra slova, 41, č. 1-6, 2007, s. 21-28, 84-91, 152-160, 212-219, 278-285, 336-343
8

Z lexiky stredovekej slovenčiny s výkladmi názvov obcí a miest (7-12)

Krajčovič, Rudolf, in: Kultúra slova, 42, č. 1-6, 2008, s. 30-37, 89-96, 164-171, 222-229, 291-298, 338-345
9

Z lexiky stredovekej slovenčiny s výkladmi názvov obcí a miest (13-18)

Krajčovič, Rudolf, in: Kultúra slova, 43, č. 1-6, 2009, s. 27-34, 86-93, 154-162, 213-220, 285-292, 342-349
10

Z lexiky stredovekej slovenčiny s výkladmi názvov obcí a miest (19-24)

Krajčovič, Rudolf, in: Kultúra slova, 44, č. 1-6, 2010, s. 21-28, 82-89, 146-153, 228-236, 272-280, 337-345