Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kvantita vokalická lieferte 24 Treffer
1

Vowel quantity in Czech dialects from the accentological point of view

Sato, Noriyoshi, in: Nagoya Working Papers in Linguistics, 11, 1995, s. 115-132
2

Prilog izučavanju akcentatskog kvaliteta i kvantiteta srpske varijante policentričnog srpskohrvatskog jezika

Jovanović, Srdan M., in: Slavia, 83, č. 2, 2014, s. 179-185
3

K některým případům nestandardní vokalické délky u zájmen

Janečka, Martin, in: Bohemistyka, 17, č. 4, 2017, s. 347-358
4

Kolik délek má mluvená čeština?

Mistrová, Veronika, in: Češtinář, 11, č. 4, 2000-01, s. 107-109
5

Quantity in Czech: a dialectical and historical analysis

Pisaro, Mark Jerome, in: Dissertation Abstracts International, A: The Humanities and Social Sciences (Ann Arbor), 63, č. 5, 2002, s. 1814-1815
6

A comparison of some phenomena in the vocalic inventories of contemporary Slovak and Czech

Schulzová, Olga, in: Phonetica Pragensia, č. 9, 1996, s. 251-255
7

S radosti. K vokalické kvantitě v koncovkách instrumentálu singuláru feminin

Vytlačilová, Veronika, in: Naše řeč, 100, č. 5, 2017, s. 332-335
8

Akustická analýza vokálů rodilých mluvčích

Kalová, Kateřina, in: Bohemica Olomucensia, 9, č. 2, 2017, s. 152-164
9

Home-made Western Slavic vowel length

Scheer, Tobias, in: From Present to Past and Back : Papers on Baltic and Slavic Accentology, Frankfurt a. Main, Lang ; 2011, s. 165-183
10

Co bychom měli vědět o mateřštině 5

Šaur, Vladimír, in: Haló noviny (Praha), 1998, 28.5.1998