Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach krajina jazyková lieferte 5 Treffer
1

Toponymie městského prostoru v kontextu mezioborovosti české onomastiky - kritické poznámky a perspektiva dalšího výzkumu

David, Jaroslav, in: Studie z aplikované lingvistiky, 7, č. 1, 2016, s. 39-54
2

Druhý život spisovatelů v toponymii moravskoslezského regionu - na příkladu urbanonymie Ostravy

David, Jaroslav; Davidová Glogarová, Jana, in: Historik a literát v provincii, Ostrava, OU 2015, s. 341-354
3

V Gruntě a Špicberk - toponyma německého původu v pohraničí v současnosti (na příkladu vybraných obcí Jesenicka)

Klemensová, Tereza, in: Naše řeč, 100, č. 5, 2017, s. 301-311
4

From linguistic landscape to semiotic landscape. Indigenous language revitalization and literacy

Córdova Hernández, Lorena; López-Gopar, Mario E.; Sughrua, William M., in: Studie z aplikované lingvistiky, 8, č. 2, 2017, s. 7-21
5

Čeština pod hákovým křížem

Velčovský, Václav Praha 2016