Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach korpusy diachronní lieferte 11 Treffer
1

The general principles of the diachronic part of the Czech National Corpus

Kučera, Karel, in: Text, Speech, Dialogue [TSD'99] : Second International Workshop, TSD'99, Plzen, Czech Republic, September 13-17, 1999. Proceedings, Berlin, Springer ; 1999, s. 62-65
2

Krystalizace historického okamžiku v mediální dialogické síti: etnometodologická analýza kauzy lhaní politika HaškaKonference o slovanských historických korpusech

Martínek, František, in: Studie z aplikované lingvistiky, 7, č. 2, 2016, s. 109-112
3

Diachronní složka Českého národního korpusu a hranice možností korpusového výzkumu vývoje češtiny

Kučera, Karel, in: Naše řeč, 97, č. 4-5, 2014, s. 208-215
4

Diachronní kvantitativní pohled na vybrané případy konkurence v češtině a otázka smyslu budování diachronního korpusu

Kučera, Karel, in: Verba et historia : Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 191-196.
5

Obsah a značkování diachronního korpusu češtiny

Lehečka, Boris, in: Časopis pro moderní filologii, 97, č. 1, 2015, s. 70-77
6

Kolokace v beletrii 19. století

Zitová, Anna; Stluka, Martin; Křen, Michal; Kučera, Karel, in: Radost z jazyků [RJazFČ] : Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2014, s. 174-185
7

Diachronní složka ČNK: využití DČNK ve výzkumu vývoje konkrétních jazykových jevů

Stluka, Martin, in: Korpusová lingvistika Praha 2011 : 2: Výzkum a výstavba korpusů, Praha, Nakl. Lidové noviny 2011, s. 196-219.
8

Diachronní složka Českého národního korpusu: historie, přítomnost, budoucnost

Kučera, Karel, in: Korpusová lingvistika Praha 2011 : 2: Výzkum a výstavba korpusů, Praha, Nakl. Lidové noviny 2011, s. 64-73.
9

Korpusová lingvistika. První vstup

Šulc, Michal Praha 1999
10

Hyperlemma: a concept emerging from lemmatizing diachronic corpora

Kučera, Karel, in: Computer Treatment of Slavic and East European Languages, Bratislava, Tribun ; 2007, s. 121-125