Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach korespondence obchodní lieferte 125 Treffer
1

K problematice německé obchodní korespondence

Bobáková, Hannelore, in: Cizí jazyky, 38, č. 5-6, 1994-95, s. 212-214
2

Zametki po povodu kommerčeskoj korrespondencii

Mala, Eva, in: Rossica Ostraviensia 1996 [RosOst] : Lingua Rossica in sphaera mercaturae, Ostrava, FF OU ; 1996, s. 217-222.
3

Funktionsverbgefüge in der Geschäftskorrespondenz

Šilhánová, Renata, in: Lingua Germanica 2008, Plzeň [LingG] : Sborník z konference: otázky česko-německých a německo-českých jazykových, literárních a kulturně-historických vztahů, Plzeň, ZČU ; 2008, s. 124-129
4

Stylizace obchodních dopisů (praktická příručka)

Gafronová, Josefa; Bečka, Josef Václav Praha 1993
5

Korespondence podnikatele v praxi. S obchodními partnery, s finančními úřady

Blumenthálová, Lenka; Hanuš, Jaromír Ostrava 1995
6

Korespondence podnikatelů. Praktická příručka se vzory

Kuldová, Olga; Zuzák, Roman Praha 1996
7

Stavebnicová německá obchodní korespondence

Závada, Dušan Praha 1995
8

Vzorové anglické obchodní dopisy

Měšťan, Jan Písek 1995
9

Ruský obchodní dopis se vzorovými dopisy

Cejnar, Karel; Měšťan, Jan Písek 1998
10

Španělský obchodní dopis

Měšťan, Jan Písek 1995