Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kontext lieferte 113 Treffer
1

K některým aspektům moderní antropologické vědecké práce: kontext a proces

Salzmann, Zdeněk, in: Etnologické inspirace, Praha, Ústav etnologie FF UK ; 1997, s. 69-75
2

Use of dependency microcontexts in information retrieval

Holub, Martin, in: 27 Annual Conference on Current Trends in Theory and Practice of Informatics SOFSEM 2000 : Proceedings, Berlin, Springer ; 2000, s. 347-355
3

Text a kontext

Demlová, Emilie, in: Text a kontext : Sborník z konference, Ostrava, FF OU ; 2003, neuv s.
4

A contextual approach to parts of speech

Cvrček, Václav, in: InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus, Praha, Nakl. Lidové noviny 2010, s. 190-204
5

A combinatorial method for context comparison

Milička, Jiří, in: Issues in Quantitative Linguistics. Vol. 2, Lüdenscheid, Ram-Verlag ; 2011, s. 104-109
6

Rethinking context. Language as an interactive phenomenon

Eds. Duranti, Alessandro Cambridge 1992
7

Informace, uspořádání a kontext

Sokol, Jan, in: Vesmír, 75, č. 1, 1996, s. 48-49
8

Poznámky k elipse

Zimová, Ludmila, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 1-2, 1992, s. 15-21
9

Pragmatický kontext a jeho aspekty

Lauková, Jana, in: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. 1. díl: část jazykovědná [TyJáJaz 1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2.-4. září 2008, Ústí n. Labem, UJEP ; 2009, s. 131-134.
10

Contextual fingerprints of Czech and English verbs

Chlumská, Lucie, in: Corpus Linguistics (Birmingham), 2011