Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach konkurence lieferte 7 Treffer
1

Ke konkurenci některých typů přídavných jmen

Vlková, Věra, in: Praktické kapitoly z českého jazyka, Praha, Učitelská unie ; 1992, s. 60-68
2

On a ten

Hrdlička, Milan, in: Naše řeč, 80, č. 3, 1997, s. 160-161
3

Diachronní kvantitativní pohled na vybrané případy konkurence v češtině a otázka smyslu budování diachronního korpusu

Kučera, Karel, in: Verba et historia : Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 191-196.
4

Na okraj konkurence slovotvorných prostředků (u příležitosti životního jubilea M. Dokulila)

Martincová, Olga, in: Slovo a slovesnost, 58, č. 3, 1997, s. 161-164
5

Konkurence prefixálních komponentů v novém lexiku

Martincová, Olga, in: Slovo (Brno), č. 4, 1997, s. 23-27
6

Jazyková konkurence a její lingvistická interpretace

Neščimenko, Galina P., in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 549-554.
7

Tendence verbální úspornosti a její vliv na jazykovou dynamiku

Neščimenko, Galina P., in: Jazyky a jazykověda : Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc, Praha, FF UK ; 2005, s. 139-151