Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach komunikace persvazivní lieferte 5 Treffer
1

Sebechvála a sebesnižování jako seduktivní techniky

Janovec, Ladislav, in: Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie, Banská Bystrica, 13.-15. septembra 2006, Banská Bystrica, Univ. M. Bela 2007, s. 243-248
2

K povaze reklamního diskurzu

Pravdová, Markéta, in: Naše řeč, 85, č. 4, 2002, s. 177-189
3

Reklamní komunikace v časopisech pro ženy: jsou její přesvědčující prostředky skutečně přesvědčivé?

Klabíková Rábová, Tereza, in: Didaktické studie, 6, č. 2, 2014, s. 134-150
4

Persuazivní komunikace

Doubravová, Jarmila, in: Společenské hry : Analytický přístup, Dobrá Voda, Aleš Čeněk ; 2003, s. 80-90.
5

Persvaze a její prostředky v současných žurnalistických textech

Jaklová, Alena, in: Naše řeč, 85, č. 4, 2002, s. 169-176