Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach komika jazyková lieferte 162 Treffer
1

Některé komické nápisy a upozornění kolem nás (na anglickém jazykovém materiálu)

Lašťovičková, Michaela, in: Varia 12 : Zborník materiálov z 12. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. - 6. 12. 2002), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2005, s. 138-142
2

Conversational joking: Humor in everyday talk

Norrick, Neal R. Bloomington 1993
3

Langue et humour: les entrailles d'un peuple.

Nevert, Michèle, in: Litteraria Pragensia, 8, č. 16, 1998, s. 30-35
4

Humor in Interaction

Eds. Norrick, Neal R. Amsterdam 2009
5

Humor v každodenní komunikaci

Zeman, Jiří, in: Świat humoru, Opole, Uniw. Opolski ; 2000, s. 95-99.
6

Docent a pacifik

Oliva, Karel, in: Čes. a moravskoslez. zeměděl. noviny (Praha), 1991, 27.12.1991
7

Irónia a smiech v bulharskej frazeológii

Konstantinova, Daniela, in: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca 6. Sv. 2 : Sekce literárněvědná a kulturologická. Sekce jazykovědná. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.-27. dubna 2005, Brno, FF MU ; 2006, s. 1033-1039.
8

Humor jako komunikace

Sedlák, Jiří, in: Universitas, č. 3, 2007, s. 60-61
9

Komizm a przekład

Red. Fast, Piotr Katowice 1997
10

Bubela. Doslova a do písmene pravé české dobrodružství

Čunderle, Michal Praha 2012