Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach komentář lieferte 13 Treffer
1

"Call Doc Singh!"Textual structure and coherence in live text commentary

Chovanec, Jan, in: Coherence and Cohesion in Spoken and Written Discourse, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publ. ; 2009, s. 124-137
2

Competitive verbal interaciton in online minute-by-minute match reports

Chovanec, Jan, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 32, č. S 12, 2008, s. 23-35
3

An important type of unplanned spoken language: a brief history of football commentary in England and Germany

Müller, Torsten, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 34, č. S 14, 2008, s. 63-78
4

kpc0774187. Komentář: Stylistický komentář k vymezování vlastností jednoho publicistického žánru

Kraus, Jiří, in: O komentáři, o komentátorech (kolektivní monografie k žánru), Praha, Karolinum ; 2013, s. 15-23
5

Raspad Jugoslavije na stranicama tjednika Jednota u godinama 1991-1992

Rygolová, Kristýna, in: Croatica et Slavica Iadertina, 11, č. 1, 2015, s. 211-228
6

K rozboru psaného mediálního diskurzu

Rábová, Tereza, in: Rara avis : Zborník z 7. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov Trnava 27.-28. apríl 2010. Na kus řeči, Trnava, FF Univ. sv. Cyrila a Metoda 2011, s. 91-97
7

O komentáři, o komentátorech (kolektivní monografie k žánru)

Ed. Osvaldová, Barbora Praha 2013
8

Online discussion and interaction: the case of live text commentary

Chovanec, Jan, in: Cases on Online Discussion and Interaction : Experiences and Outcomes, Hershey, New York, IGI Global ; 2010, s. 234-251
9

On some prerequisites for a linguistic analysis of mass media

Hlavsa, Zdeněk, in: "Words Are Physicians for an Ailing Mind" : For Andrzej Bogusławski on the occassion of his 60th birthday, München, Sagner ; 1991, s. 237-240
10

Jazykové aktualizace v komentářích MF Dnes

Junková, Bohumila, in: Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. 2. diel [Retrospektívne... 2] : Materiály z 3. konferencie o komunikácii Banská Bystrica - Donovaly 11.-13. septembra 1997, Banská Bystrica, PF Univ. M. Bela ; 1999, s. 161-164