Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kodaňská škola lieferte 7 Treffer
1

Functional system and evaluation

Čermák, František, in: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 73-84
2

Migrating scholars and ideas The Prague School and Scandinavia

Beke, Márton, in: Bohemistyka, 11, č. 3, 2011, s. 191-204
3

Louis Hjelmslev, otec kodaňského strukturalismu, žije i 50 let po svém odchodu

Čermák, František, in: Časopis pro moderní filologii, 98, č. 1, 2016, s. 143-145
4

Skalička - Hjelmslev (Praha - Kodaň)

Vykypěl, Bohumil, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 51, č. A 50, 2002, s. 5-37
5

Jazyk v istorii lingvistiki 19-20 vv. i novyje podchody k jego osmysleniju

Myronova, Halyna, in: Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí [JazRus], Brno, MU ; 2002, s. 24-36
6

První debata o arbitrárnosti jazykového znaku

Krásová, Eva, in: Slovo a slovesnost, 77, č. 1, 2016, s. 23-46
7

Dějiny lingvistiky

Černý, Jiří Olomouc 1996