Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach knihy soudní lieferte 21 Treffer
1

Nedvědický hrdelní soud

Štarha, Ivan, in: Vlastivědný věstník moravský, 46, č. 2, 1994, s. 108-111
2

Svědectví z morového času. Kniha svědeckých výpovědí u městského soudu v Žatci z let 1580-1587

Ed. Roedl, Bohumír Praha 2003
3

Soudní knihy I C 2 jako pramen k dějinám města Loun

Mareš, Jan, in: Sborník archivních prací, 50, č. 1, 2000, s. 3-119
4

Správa města Kadaně v letech 1465-1620

Rak, Petr Ústí n. Labem, Praha 2014
5

Album pozdně středověkého písma

Pátková, Hana Praha 2003
6

Album pozdně středověkého písma

Pátková, Hana Praha 2003
7

K jazyku Sol'nobanskej mestskej súdnej knihy (1819-1841)

Sedláková, Marianna, in: Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor [JazKont/Konf] : Sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP v Olomouci ve dnech 12.-14. května 2003, Olomouc, UP ; 2005, s. 267-272
8

Album pozdně středověkého písma

Pátková, Hana Praha 2002
9

Album pozdně středověkého písma

Pátková, Hana Praha 2002
10

kpm0128453. Kniha přijímání za měšťany města České Lípy 1461-1722

Pátková, Hana Praha 2003