Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach knihy právní lieferte 8 Treffer
1

Žilinská právna kniha. Preklad magdeburského práva, zápisy právnych úkonov žilinských mešťanov. [Sv. 2:] Obrazová dokumentácia

Na vyd. priprav., štúdiu, úvod a pozn. vyprac. Kuchár, Rudolf Bratislava 2009
2Spáčil, Vladimír, in: Bibliotheca antiqua 2015 : Sborník z 24. konference 4.-5. listopadu 2015 Olomouc, Olomouc, Vědec. knihovna 2015, s. 116-119
3

Pravidla výkladu legislativních zkratek a vybraných gramatických jevů v římskoprávním oddílu Příručky práva městského Jana z Gelnhausenu

Šmídová-Malárová, Lenka, in: Studia historica Brunensia, 60, č. 1-2, 2013, s. 65-76
4

Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě. Edice rokové knihy zemského hejtmana Václava z Ludanic z let 1541-1556. Historická studie a edice

K vyd. připrav. a hist. studií opatř. Janišová, Jana Brno 2007
5Spáčilová, Libuše, in: Bibliotheca antiqua 2015 : Sborník z 24. konference 4.-5. listopadu 2015 Olomouc, Olomouc, Vědec. knihovna 2015, s. 120-127
6

Zámená čo a ktorý (kto) vo vedľajšej vete prívlastkovej v Žilinskej knihe

Kuchár, Rudolf, in: BraSlav 2 : Zborník z medzinárodnej slavistickej konferencie, konanej na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave dňa 13. a 14. novembra 2003, Bratislava, FF Univ. Komenského ; 2004, s. 275-279
7

Zachidnoslov'jans'ki movni vplyvy u leksykoni Vyžvivs'koji aktovoji knyhy XVII st

Caralunha, Inna, in: Opera Slavica, 22, č. 4, 2012, s. 26-35
8

Binominální slovní spojení v Míšeňské právní knize a jejím českém překladu. Příspěvek k historické frazeologii

Spáčilová, Libuše, in: Časopis pro moderní filologii, 99, č. 1, 2017, s. 7-28