Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach karpatismy lieferte 8 Treffer
1

Obščekarpatskij dialektologičeskij atlas 1, 2, 3, 4

Kišiněv, Moskva, Varšava, Lvov 1989-1993
2

K lingvistické karpatologii v západních Karpatech

Vašek, Antonín, in: Recepcia hodnôt v literatúre a jazyku, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 2001, s. 128-141.
3

Obščekarpatskij dialektologičeskij atlas

Red. Ripka, Ivor Bratislava 1997
4

Obščekarpatskij dialektologičeskij atlas

Red. Ripka, Ivor Bratislava 1997
5

Karpatský jazykový areál. Karpatizmy v kysuckej nárečovej oblasti

Ramšáková, Anna, in: Valašsko - historie a kultura, Ostrava, FF OU 2014, s. 223-233.
6

Tjurkskoje (bulgarskoje ili kumanskoje) proischoždenije karpato-balkanskogo skotovodčeskogo termina urda

Moskov, Mosko, in: Balkansko ezikoznanie (Sofija), 37, č. 1-2, 1994-95, s. 139-153
7

Nářeční lexikum na východní Moravě a karpatská salašnická kolonizace

Goláňová, Hana, in: Národopisná revue, 26, č. 4, 2016, s. 316-327
8

Odraz jazykových kontaktů v lexiku jižních a západních Slovanů

Karlíková, Helena, in: Studia Macedonica [StMac] : Sborník referátů přednesených na 4. česko-makedonské konferenci ve dnech 10.-13. června 2007 v Brně, Boskovice, Albert ; 2008, s. 85-92.