Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach křesťanství lieferte 5 Treffer
1

Světice, nebo čarodějky? Osudy "jiných"žen ve středověku a novověku

Dinzelbacher, Peter Praha 2003
2

Křesťanská abeceda. Co by měl vědět a znát každý křesťan

Uspořádal Kovář, Stanislav Svitavy 1995
3

O jazykové stránce slova přijímání

Šimandl, Josef, in: DOXA. Zpravodaj KTF UK (Praha), 4, č. 2, 2017-18, s. 10-12
4

Jazyk, kterým se modlíme

Bartoň, Josef; Makovcová-Demartini, Lenka, in: DOXA. Zpravodaj KTF UK (Praha), 4, č. 1, 2017-18, s. 5-7
5

Tři terminografické práce

Oganesjanová, Danuše, in: Tlumočení - překlad, 8, č. 33-34, 1997, s. 63 [791]