Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach jazyky samojedské lieferte 6 Treffer
1

Evgenij Arnol'dovič Chelimskij (Eugen Helimski) (15. 3. 1950 Oděsa - 25. 12. 2007 Hamburg)

Blažek, Václav, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 57, č. A 56, 2008, s. 208-221
2

Po stopách raných migrací etnik hovořících uralskými jazyky (v perspektivě lingvistické paleontologie)

Blažek, Václav, in: Linguistica Brunensia, 61, č. 1-2, 2013, s. 81-87
3

Z historie uralistiky 2 (polovina 19. st. - současnost)

Blažek, Václav; Kovář, Michal, in: Linguistica Brunensia, 62, č. 1, 2014, s. 155-179
4

Z historie uralistiky - pionýrské období (9. stol. - 1850)

Blažek, Václav; Kovář, Michal, in: Linguistica Brunensia, 61, č. 1-2, 2013, s. 273-292
5

O klasifikaci samojedských jazyků

Blažek, Václav, in: Linguistica Brunensia, 62, č. 2, 2014, s. 57-85
6

Jakým jazykem hovořili 'Eskymáci' na Novosibiřských ostrovech za časů Jana 'Eskymo' Welzla?

Blažek, Václav; Schwarz, Michal, in: Linguistica Brunensia, 57, č. 1-2, 2009, s. 169-181