Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach jazyky rétorománské lieferte 4 Treffer
1

Po stopách Rétorománů

Nosková, Jana; Nosková, Klára, in: Národopisná revue, 6, č. 3, 1996, s. 154
2

Ladinská nářečí a Ladin Standard

Štichauer, Jaroslav, in: Časopis pro moderní filologii, 88, č. 2, 2006, s. 95-101
3

Rétorománské jazyky: přehled a klasifikace

Novotná, Petra; Blažek, Václav, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 57, č. A 56, 2008, s. 15-32
4

Úvod do srovnávacího studia románských jazyků (pro začínající romanisty)

Šabršula, Jan Ostrava 1994