Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach jazyky selekční lieferte 19 Treffer
1

Metoda Konspektu a její vztah k selekčním jazykům. Současný stav a trendy se zaměřením na situaci v České republice

Presová, Silvie Brno 2005
2

Věcné zpracování v Národní knihovně ČR

Balíková, Marie, in: Národní knihovna, 9, č. 3, 1998, s. 135-138
3

Substantivní inverze u předmětových selekčních jazyků

Balíková, Marie Praha 1996
4

K hermeneutice selekčních jazyků (se zvláštním zřetelem k tezaurům)

Samek, Tomáš, in: Národní knihovna, 10, č. 6, 1999, s. 280-283
5

Tezaurus EUROVOC - překlad a tvorba české verze

Jiránková, Jana; Lhotská, Anna, in: Národní knihovna, 9, č. 3, 1998, s. 116-118
6

Dotazování v přirozeném jazyce. Zkušenosti s aplikací prototypu systému M-CAST v českém prostředí

Balíková, Marie; Strossa, Petr; Vřešťálová, Dana 2007
7

Český pedagogický tezaurus

Baránková, Naděžda, in: Národní knihovna, 9, č. 3, 1998, s. 119-124
8

Česká verze tezauru MeSH (MeSH-CZ)

Šímová, Alena; Votípková, Marie, in: Národní knihovna, 9, č. 3, 1998, s. 124-127
9

Česká verze zemědělského tezauru AGROVOC

Slezáková, Helena, in: Národní knihovna, 9, č. 3, 1998, s. 127-130
10

PSH - Polytematický strukturovaný heslář

Smolka, Pavel, in: Národní knihovna, 9, č. 3, 1998, s. 130-135