Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach jazyky regionální lieferte 7 Treffer
1

"Regional languages"in today's Europe as emancipation strategy

Šatava, Leoš, in: Přednášky z 53. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 53], Praha, FF UK ; 2010, s. 11-18
2

K diverzifikaci dějin češtiny. Slezsko

Malicki, Jarosław, in: Slavica Pragensia, 42, 2014, s. 83-91
3

Les langues régionales issues du latin en Wallonie

Kadlec, Jaromír, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 5, 2005, s. 51-55
4

Menšiny v Polsku

Blažek, Josef, in: Česko-lužický věstník, 23, č. 3, 2013, s. 19-20
5

Regionální jazyky v současné Evropě

Šatava, Leoš, in: Eurolingua 2004 [Eurolingua 2004] : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Vol. 3, 2005. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2005, s. 9-17
6

Výuka regionálních jazyků ve Francii formou bilingvních škol a možnosti její propagace

Vacula, Richard, in: Časopis pro moderní filologii, 88, č. 1, 2006, s. 1-11
7

The Kashubian language - a minority language spoken in borderlands as it was and as it is today

Zieniukowa, Jadwiga, in: Český lid, 102, č. 1, 2015, s. 43-54