Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach jazyk žen lieferte 29 Treffer
1

Frauentagebücher des 19. Jahrhunderts als Reflexion der privaten Alltäglichkeit

Lenderová, Milena, in: Gender-Forschung in der Slawistik : Beiträge der Konferenz Gender - Sprache - Kommunikation - Kultur 28. April bis 1. Mai 2001, Institut für Slawistik Friedrich Schiller - Universität Jena, Wien, Gesellschaft zur Förderung slawistischer Studien 2002, s. 349-360
2

K mluvě politických vězňů padesátých let

David, Milan, in: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998 [SlangArgot 6], Plzeň, PF ; 1998, s. 145-150.
3

Aspects of Japanese Women's Language

Eds. Ide, Sachiko 1991
4

Lonely fighters and communal talkers: a comparative analysis of male and female slave narratives

Bosničová, Nina, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 31, č. S 10, 2005, s. 125-133
5

Ženy v literatuře - komparativní téma

Věšínová, Eva, in: Český jazyk a literatura, 48, č. 1-2, 1997-98, s. 17-22
6

Women, men and language. A sociolinguistic account of gender differences in language. 2nd ed

Coates, Jennifer London 1993
7

Ruskost povídek Viktorie Tokarevové

Trösterová, Zdeňka, in: Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí [JazRus], Brno, MU ; 2002, s. 225-233
8

Žena - Jazyk - Literatura. Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996

Red. Moldanová, Dobrava Ústí n. Labem 1996
9

You Just Don't Understand. Women and Men in Conversation

Tannen, Deborah New York 1990
10

Young Poles and their casual speech: the process of colloquialisation of the contemporary Polish language

Garcarz, Michał, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 31, č. S 10, 2005, s. 89-101