Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach indičtina stará lieferte 22 Treffer
1

The term upanisad in the early Upanisads. In the margin of S. Radhakrishnan's translation

Vacek, Jaroslav, in: Archiv orientální, 59, č. 3, 1991, s. 255-263
2

Řeč stará tři tisíce let

stv, in: Naše rodina (Praha), č. 2, 1991, s. 2
3

Vétálapaňčavimšati ako doklad civilizačno-kultúrnych osobitostí v slovesnom zobrazení životných stratégií

Plesník, Ľubomír, in: Slovo a slovesnost, 78, č. 1, 2017, s. 25-44
4

Corpus of Indus seals and inscriptions 2. Collections in Pakistan

Eds. Shah, Sayid Ghulam Mustafa Helsinki 1991
5

Structural reading and evolution of the Indus Script viewed as a complex system. Part 2: Evolution and relation to Brahmi Script

Jeganathan, P., in: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 68, 1997, s. 35-56
6

Dr.-ind. prathamá-: k rekonstrukcii odnogo iz variantov indojevropejskoj koncepcii "pervogo"

Toporov, Vladimir N., in: Grammaticus : Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata, Brno, MU ; 2001, s. 165-174
7

Vātsya Varadagurus Tattvanirnaya. Teil 1: Kritische Textedition. Teil 2: Übersetzung und Anmerkungen

Stark, Sylvia Wien 1990
8

Structural reading and evolution of the Indus Script viewed as a complex system. Part 1: Metrological reading

Jeganathan, P., in: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 67, 1997, s. 75-134
9

Povaha kořene ve staroindičtině coby znaku

Šefčík, Ondřej, in: Jazykovědné aktuality, 37, č. zvl., 2000, s. 81-86
10

Vrchol slabiky a jeho poměr k vokálům

Šefčík, Ondřej, in: Vztah langue a parole v perspektivě "interaktivního obratu"v lingvistickém zkoumání [VztLangPar] : Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP ve dnech 14.-15. května 2002, Olomouc, UP ; 2004, s. 79-83