Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach indeterminace lieferte 6 Treffer
1

Vyjadřování určenosti v slovanské nominální skupině

Uhlířová, Ludmila, in: Slavia, 61, č. 1, 1992, s. 45-52
2

Ocenočnyj potencial kategorii opredelennosti/neopredelennosti v russkom jazyke

Mirzojeva, Lejla, in: Rossica Olomucensia, 51, č. 1, 2012, s. 51-55
3

Studia gramatyczne bułgarsko-polskie. Tom 2. Określoność/nieokreśloność

Red. Koseska-Toszewa, W. Wrocław 1987
4

Na okraj některých českých lexikálních ekvivalentů německého neurčitého členu

Skoček, Pavel, in: Studia Bohemica 6 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky a slavistiky, Olomouc, UP ; 1993, s. 161-170.
5

Determinace a aktuální členění větné ve slovanských jazycích

Uhlířová, Ludmila, in: Slavica Pragensia, 29, 1989, s. 105-123
6

Kăm vzaimootnošenieto meždu kategorijata opredelnost/neopredelnost i aktualnoto členenie v slavjanskite ezici

Uhlířová, Ludmila, in: Vtori meždunaroden kongres po bălgaristika, Sofija 23 maj - 3 juni 1986 g : Dokladi 4: Sravnitelno i săpostavitelno ezikoznanie, Sofija, 1989, s. 327-337