Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach humanismus lieferte 34 Treffer
1

Život a dílo tiskaře Jana Morava

Boldan, Kamil, in: Časopis Národního muzea, 174, č. 3-4, 2005, s. 137-149
2

Studien zum Humanismus in den Böhmischen Ländern. Ergänzungsheft Vorträge und Studien einer Arbeitstagung Marburg a. d. Lahn, September 1987

Hrsg. von Harder, Hans-Bernd Köln 1991
3

Úplný exemplář díla Venceslai Rokycanski Boiohemi Feriarum poeticarum libelli tres (Dresden 1609)

Kroupa, Jiří K., in: Listy filologické, 119, č. 1-4, 1996, s. 169-170
4

Záblesky renesance. K projevům renesance v české literatuře se zřetelem k plzeňskému prostředí

Viktora, Viktor Plzeň 2002
5

Jan Amos Komenski i češkajat ezik v epochata na chumanizma

Bujukliev, Ivan, in: Ezik i literatura (Sofija), 47, č. 5, 1992, s. 76-80
6

První český exil

Petrů, Eduard, in: Česká slavistika 2003 : České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.-21. 8. 2003, Praha, Academia ; 2003, s. 257-266
7

K žánru epicedia v latinské humanistické poezii

Kolářová, Jana, in: Język i literatura czeska w interakcji [JLitCzIn], Racibórz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2006, s. 229-237.
8

Konference Balbínovská miscellanea

Černý, Karel, in: Český časopis historický, 100, č. 1, 2002, s. 212
9

Veršovaná tvorba

Mouřenín z Litomyšle, Tobiáš K vyd. připrav. Kopecký, Milan Praha 1995
10

Bohemia and Moravia. Vol. 1. The Reception of Antiquity in Bohemian Book Culture from the Beginning of Printing until 1547

Boldan, Kamil; Neškudla, Bořek; Voit, Petr Turnhout 2014