Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach hermeneutika lieferte 22 Treffer
1

Filosofická hermeneutika v dějinách a současnosti

Hroch, Jaroslav Brno 1997
2

Úvod do hermeneutiky

Grondin, Jean Přel. z něm. Praha 1997
3

Hermeneutické pojetí zkušenosti

Mokrejš, Antonín Praha 1998
4

Rozumět a interpretovat: hermeneutické paradigma

Greisch, Jean Z franc. přel. Sedláčková, Marcela Praha 1995
5

Hermeneutická svoboda

Figal, Günter Přel. Koubová, Věra Praha 1994
6

Poetry and Personality. Reading, Exegesis, and Hermeneutics in Traditional China

Van Zoeren, Steven Stanford 1991
7

La métaphore vive

Ricoeur, Paul Paris 1975
8

Řeč a hermeneutika

Konečná, Magdalena, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 50, č. B 48, 2001, s. 83-92
9

Kategorije razumljivosti jezičkog iskaza

Djerić, Gordana, in: Slavica Pragensia ad tempora nostra [SlavPragTN] : Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8.-10. června 1998), Praha, Euroslavica 1998, s. 216-218
10

Zkoumání jako rekontextualizace

Hauer, Tomáš Ostrava 1996