Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach hebrejština lieferte 155 Treffer
1

Nejstarší hebrejský text?

in: Metro (Praha), č. 213, 2008, s. 8., 31.10.2008
2

Dvojí čistota a krása žen starého Předního východu

Tučková, Alena, in: Nový Orient, 53, č. 5, 1998, s. 179-183
3

Parallelism in the alphabetic apostrophe to Zion

Segert, Stanislav, in: Archív orientální, 64, č. 2, 1996, s. 269-277
4

Z myšlenkového světa Talmudu

Nosek, Bedřich, in: Nový Orient, 54, č. 2, 1999, s. 48-53
5

Hebrejský nápis na krucifixu na Karlově mostě

Putík, Alexandr, in: Židovská ročenka, 1997-98
6

Hebrew writing and Medieval Jewish vernaculars: the case of Judeo-Portuguese

Strolovitch, Devon, in: Knaanic Language: Structure and Historical Background : Proceedings of a Conference Held in Prague on October 25-26, 2012, Praha, Academia 2013, s. 282-302.
7

Středověký hebrejský vězeňský nápis z Vysokého Mýta

Polakovič, Daniel, in: Dvarim meatim : Studie pro Jiřinu Šedinovou, Praha, FF UK 2016, s. 57-62
8

Haskamot v pražských hebrejských tiscích staršího období (do roku 1669)

Sixtová, Olga, in: Dvarim meatim : Studie pro Jiřinu Šedinovou, Praha, FF UK 2016, s. 97-119
9

Tři málo známá brněnská hebraika

Jelínková, Andrea, in: Dvarim meatim : Studie pro Jiřinu Šedinovou, Praha, FF UK 2016, s. 120-126
10

Hebrejské myšlení

Balabán, Milan Praha 1993