Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach hapax legomena lieferte 25 Treffer
1

Hapax legomenon ve staroslověnštině z pohledu etymologie

Karlíková, Helena, in: Přednášky a besedy ze 47. ročníku LŠSS [PřednBLŠSS 47], Brno, MU ; 2014, s. 89-96
2

Zu einem kirchenslavischen Hapax legomenon

Karlíková, Helena, in: Diachrone Aspekte slavischer Sprachen : Für Ernst Hansack zum 65. Geburtstag, München, Sagner 2012, s. 153-158
3

Lexikální specifika staroslověnského parimejníku

Bláhová, Emilie, in: Slavia, 68, č. 2, 1999, s. 235-249
4

Jedno staročeské hapax legomenon

Karlíková, Helena, in: Slavia, 74, č. 2-3, 2005, s. 299-302
5

Prefix *(j)6z- as a component of lexical Bohemisms in Church Slavonic?

Vepřek, Miroslav, in: Etymological Research into Old Church Slavonic : Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014, 9-11 September 2014, Brno, Praha, Nakl. Lidové noviny 2015, s. 423-430.
6

Staročeské temné slovo farlej

Hořejší, Michal, in: Varia 21 : Zborník abstraktov z 21. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica - Šachtičky 30. 11. - 2. 12. 2011), Banská Bystrica, Katedra slovenslého jazyka a komunikácie FF UMB 2015, s. 25-26
7

Lexikální specifika českocírkevněslovanských památek (nástin problematiky)

Vepřek, Miroslav, in: Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis? [ZVLing] : Sborník příspěvků z 5. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 17.-19. května 2004, Olomouc, UP ; 2006, s. 302-307
8

On quantitative characteristics of corpora approaching infinite size

Králík, Jan, in: Text as a Linguistic Paradigm: Levels, Constituents, Constructs : Festschrift in honour of Luděk Hřebíček, Trier, Wischenschaftlicher Verlag ; 2001, s. 149-152
9

K vybraným staroslověnským hapax legomenům z památek českého původu

Vepřek, Miroslav, in: Vztah langue a parole v perspektivě "interaktivního obratu"v lingvistickém zkoumání [VztLangPar] : Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP ve dnech 14.-15. května 2002, Olomouc, UP ; 2004, s. 93-97
10

Kvantitativní určení lexikálního jádra jazyka

Cvrček, Václav, in: Časopis pro moderní filologii, 96, č. 1, 2014, s. 9-26