Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach geolingvistika lieferte 29 Treffer
1

Závěrem

Holub, Zbyněk, in: Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě 2, Opava, SlU 2015, s. 240-247
2

Sekce "Dialektologie a příbuzné disciplíny"při II. mezinárodním Kongresu dialektologů a geolingvistů v Amsterdamu

Harvalík, Milan, in: Acta onomastica, 38 (1997), 1998, s. 256-258
3

2. mezinárodní kongres dialektologů a geolingvistů v Amsterdamu

Harvalík, Milan, in: Slovo a slovesnost, 60, č. 3, 1999, s. 239-240
4

Jazykovězeměpisná metoda - její užití v onomastice a v dialektologii

Harvalík, Milan, in: Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze [OnPol] : Materialy z 11 ogólnopolskiej konferencji onomastycznej 15-17 czerwca 1998 Bydgoszcz - Pieczyska, Bydgoszcz, Wyższa szkoła pedagog. 2000, s. 49-55
5

Mezinárodní dialektologická konference v Opavě

Haiderová, Karolina; Vahalíková, Markéta, in: Jazykovědné aktuality, 48, č. 3-4, 2011, s. 144-145
6

Konferencja "Dialectology and Geolinguistics in Contemporary Central Europe", 22-24 VI 2010, Opava

Buława, Monika, in: Socjolingwistyka, 24-25, 2010-11, s. 199-200
7

2nd International Congress of Dialectologists & Geolinguists. Amsterdam, July 28 - August 1, 1997. Book of Abstracts

Amsterdam 1997
8

The 3rd International Congress of Dialectologists and Geolinguists [IntCongDial 3]. = 3 meždunarodnyj kongress dialektologov i geolingvistov. Abstract Book

Ed. by Warchoł, Stefan Lublin 2000
9

The 3rd International Congress of Dialectologists and Geolinguists [IntCongDial 3]. = 3 meždunarodnyj kongress dialektologov i geolingvistov. Abstract Book

Ed. by Warchoł, Stefan Lublin 2000
10

Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě 2

Editor Holub, Zbyněk Opava 2015