Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach genitiv adnominální lieferte 6 Treffer
1

Der adnominale Genitiv in der medizinischen Terminologie: Valenzaspekt

Marečková, Elena, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. N 1, 1996, s. 35-52
2

Formální sémantika adnominálního genitivu

Dočekal, Mojmír, in: Čeština - univerzália a specifika 5 [Č-USp 5] : Sborník 5. mezinárodního setkání bohemistů v Brně 13.-15. 11. 2003, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2004, s. 276-286.
3

Funkce genitivu adnominálního v antických jazycích a ve staré ruštině

Žaža, Stanislav, in: Rossica Olomucensia, 47, č. 2, 2008, s. 71-79
4

Nominalizované struktury se dvěma aktanty ve formě bezpředložkového genitivu

Kolářová, Veronika, in: Naše řeč, 97, č. 4-5, 2014, s. 286-299
5

Poznámky k analytizaci v slovanských jazycích a ke struktuře jedné české NP s adnominálním genitivem

Uličný, Oldřich, in: Slavia, 82, č. 1-2, 2013, s. 235-239
6

Ke klasifikaci genitivu adnominálního

Karlík, Petr, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47, č. A 46, 1998, s. 121-130