Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach furlanština lieferte 12 Treffer
1

K syntaxi založené na spontánních mluvených textech

Cadorini, Giorgio, in: Varia 9 : Zborník materiálov z 9. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1.-3. december 1999.), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnost ; 2002, s. 245-251
2

Appunti di linguistica friulana

Vicario, Federico, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 37, č. L 28, 2007, s. 249-260
3

Před tvorbou furlanské odborné terminologie. Smysl a strategie uplatnění menšinového jazyka ve vědecké praxi

Cadorini, Giorgio, in: Varia 7 : Zborník materiálov zo 7. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3.-5. 12. 1997), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 1998, s. 250-256
4

Furlansko-český slovník

Kozlová, Lenka; Nazzi, Gianni Udine 2006
5

Cíle a předpoklady pro srovnání furlanštiny s rumunštinou

Cadorini, Giorgio, in: Jazykovědné aktuality, 37, č. zvl., 2000, s. 15-20
6

Furlanština a klasifikace románských jazyků

Cadorini, Giorgio, in: Varia 10 : Zborník materiálov z 10. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. - 24. 11. 2000), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2003, s. 95-102
7

Postavení furlánštiny v Itálii

Perissutti, Anna-Maria, in: Integrace v jazycích, jazyky v integraci [IntgJaz], Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2010, s. 295-306.
8

Furlanština a její typ

Cadorini, Giorgio, in: Časopis pro moderní filologii, 86, č. 2, 2004, s. 65-78
9

Rétorománské jazyky: přehled a klasifikace

Novotná, Petra; Blažek, Václav, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 57, č. A 56, 2008, s. 15-32
10

Od dialektů k literárním jazykům v Evropě

Martinek, Libor Opava 2012