Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach fráze lieferte 199 Treffer
1

On N-movement in Polish noun phrases

Willim, Ewa, in: Proceedings of LP'96 : Typology: Prototypes, Item Orderings and Universals, Praha, Karolinum ; 1997, s. 325-331
2

Se mnou a s tebou je to o lásce

Stránský, Jiří, in: Kladenský deník, 2007, 21.6.2007
3

Rezoluce se rozpošlou. Slovník nemocné češtiny

Merta, Augustin, in: Lidové noviny (Praha), 6, č. 141, 1993, 19.6.1993
4

Frazeologie a upřímnost. Phraseology and sincerity

Ortega y Gasset, José, in: Filosofický časopis, 52, č. 1, 2004, s. 93-99
5

La structure N1 de N2 : une diversité formelle et fonctionnelle

Strnadová, Jana, in: Romanistica Pragensia, 18, 2010, s. 97-109
6

Ploše mluvit znamená ploše myslet

Jandová, Jarmila, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 21, č. 26, 2011, s. 4., 27.6.2011
7

Deutsche Redewendungen. Ein Wörter- und Übungsbuch für Fortgeschrittene

Hessky, Regina; Ettinger, Stefan Tübingen 1997
8

Tři kapitoly

Jelinowicz, Martin, in: O Karlu Poláčkovi a o jiných : Sborník příspěvků ze sympozia Karel Poláček a historie židovské kultury ve východních Čechách, konaného 18. až 20. května 1995 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1995, s. 51-56
9

Převyobjevy v dovyjadřování

Žbodáková, Andrea, in: Mladý svět (Praha), 1999, 21.1.1999
10

Jaké slovo vás "nadzvedává"?

Majer, Vladimír, in: Českobudějovické listy, 1999, 20.4.1999