Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach filologie klasická lieferte 249 Treffer
1

Správa o činnosti Slovenskej jednoty klasických filológov pri SAV za rok 1990

Škoviera, Daniel, in: Auriga (ZJKF), 34 (1992), č. 1-3; 35 (1993), č. 1-4, 1995, s. 110-112
2

Správa o činnosti Slovenskej jednoty klasických filológov pri SAV za rok 1991

Škoviera, Daniel, in: Auriga (ZJKF), 34 (1992), č. 1-3; 35 (1993), č. 1-4, 1995, s. 114-116
3

Správa o činnosti Slovenskej jednoty klasických filológov pri SAV za rok 1992

Škoviera, Daniel, in: Auriga (ZJKF), 34 (1992), č. 1-3; 35 (1993), č. 1-4, 1995, s. 118-120
4

Česká klasická studia po roce 1918

Bartoněk, Antonín, in: Mezinárodní vědecká konference na paměť 50. výročí úmrtí českého klasického filologa a překladatele Otmara Vaňorného, Vysoké Mýto 7.-8. listopadu 1996 : Sborník, Vysoké Mýto, Okresní muzeum ; 1997, s. 35-49.
5

Ústav pro klasická studia AV ČR

Svatoš, Martin, in: Akademický bulletin, č. 2, 2000, s. 18-19
6

Jednota klasických filologů - historie a současnost

Moravová, Magdalena, in: Akademický bulletin, č. 5, 2005, s. 24
7

Konfrontace minulosti a přítomnosti - Union Latine, Unione Latina

Mouchová, Bohumila, in: Auriga, 45, č. 1-2, 2003, s. 67-71
8

Zpráva o činnosti JKF v roce 2002

Moravová-Barbu, Magdalena, in: Auriga, 45, č. 1-2, 2003, s. 152
9

Zpráva o obnovení činnosti brněnské pobočky JKF při Ústavu klasických studií na FF MU

Pardyovvá, Marie, in: Auriga, 45, č. 1-2, 2003, s. 153
10

Správa o činnosti SJKF v roku 2002

Buzássyová, Ľudmila, in: Auriga, 45, č. 1-2, 2003, s. 154-155