Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach feminismus lieferte 28 Treffer
1

Vliv feministického hnutí v SRN na německý jazyk

Podhajská, Eva, in: Cizí jazyky, 39, č. 5-6, 1995-96, s. 97
2

Feministická konference v Ústí nad Labem

Plánská, Božena, in: Češtinář, 7, č. 4, 1996-97, s. 119-120
3

Prowokacja jako kategoria literatury. O działaniach artystcznych feministek polskich

Hurnik, Janusz, in: Žena - Jazyk - Literatura : Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996, Ústí n. Labem, UJEP ; 1996, s. 198-203
4

Non-standard language in ads targeting women

Nemčoková, Katarína, in: Theories in Practice : Proceedings of the 1st International Conference on English and American Studies, September 9, 2009, Tomáš Baťa University in Zlín, Zlín, Univ. T. Bati ; 2010, s. 101-106
5

Cambio lingüístico y prensa. Problemas, recursos y perspectivas

Lledó Cunil, Eulália Barcelona 2013
6

Mimojazykové faktory a tvoření feminin ve francouzštině

Ježková, Slavomíra, in: Cizí jazyky, 42, č. 3-4, 1998-99, s. 45-46
7

Sexismus v německém jazyce a situace u nás

Valdrová, Jana, in: Žena - Jazyk - Literatura : Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996, Ústí n. Labem, UJEP ; 1996, s. 288-291
8

Mezi sexem, pohlavím a genderem

Linková, Marcela, in: Lidové noviny (Praha), 2000, s. 21, 29.4.2000
9

Žena a muž v médiích

Uspoř. Havelková, Hana Praha 1998
10

Je možné mluvit a psát správně bez diskriminace? Dobrodružství amerického feminismu

Škvorecký, Josef, in: Respekt (Praha), 13, 1992, 16.11.1992