Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach faktory stylotvorné lieferte 10 Treffer
1

Stylotvorné faktory v (inter)akci: gratulace formou stručného komentáře k jubilantovu individuálnímu stylu

Křístek, Michal, in: Karlík a továrna na lingvistiku [KaTLing] : Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám, Brno, Host ; 2010, s. 274-276.
2

Experimentální zkoumání stylotvorných faktorů: první výstupy

Chromý, Jan; Milička, Jiří, in: Naše řeč, 95, č. 4, 2012, s. 181-186
3

Stileobrazujuščije faktory vo včerašnej i segodnjašnej stilistike

Hoffmannová, Jana, in: Stilistika segodnja i zavtra : Materialy konferencji. Časť 1, Moskva, Fakultet žurnalistiki MGU ; 2014, s. 47-58
4

Symetrie/asymetrie dialogu jako stylotvorný faktor

Hoffmannová, Jana; Jílková, Lucie, in: Registre jazyka a jazykovedy (1) [RegJ 1] : Na počesť Daniely Slančovej, Prešov, FF Prešov. univ. ; 2014, s. 80-87.
5

Fundovaně, nově, inspirativně: o stylu a stylistice

Macurová, Alena, in: Slovo a slovesnost, 78, č. 3, 2017, s. 226-236
6

Styl administrativně-právní

Jelínek, Milan, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 240-250
7

Užívání pasivního participia v mluvené češtině: srovnání institucionální komunikace a běžného dorozumívání

Mrázková, Kamila, in: Časopis pro moderní filologii, 99, č. 2, 2017, s. 181-192
8

Proměny řečnického stylu v češtině

Kraus, Jiří, in: Slovo a slovesnost, 53, č. 1, 1992, s. 1-9
9

Komunikační situace a styl. Studie k moderní mluvnici češtiny 2

ed. Beneš, Martin Olomouc 2013
10

Stylistika mluvené a psané češtiny

Hoffmannová, Jana; Homoláč, Jiří; Chvalovská, Eliška; Jílková, Lucie; Kaderka, Petr; Mareš, Petr; Mrázková, Kamila Praha 2016