Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach eponyma lieferte 18 Treffer
1

Křtiny založené na omylu

Houdek, František, in: Lidové noviny (Praha), 20, 2007, s. 16., 23.4.2007
2

Kde se vzal název Amerika

Mojdl, Lubomír, in: Lidové noviny (Praha), 2010, 8.2.2010
3

Zlín - Gottwaldov - Zlín

Pokluda, Zdeněk, in: Zlínsko od minulosti k současnosti, 19, 2002, s. 159-167
4

Zvěčněné celebrity

in: Reader's Digest Výběr (Praha), 2010, s. 81., srpen.2010
5

Ornitolog James Bond a pavouk Nebelvír

Bobek, Miroslav, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 28, č. 6, 2017, s. 19., 7.1.2017
6

Anatomická eponyma

Páč, Libor Praha 2000
7

Disidenti v tísni

Petráček, Zbyněk, in: Lidové noviny (Praha), 27, 2014, 12.4.2014
8

Žižkovo pole, Baťov, Gottwaldov, Havířov, Gottland (honorifikační motiv v české oikonymii 20. století - příčiny neuplatnění - na příkladu období 1945-1948)

David, Jaroslav, in: Nazwy własne a społeczeństwo. Tom drugi : 3. Toponimia. 4. Chrematonimia. 5. Urbanonimia. 6. Onomastyka literacka. 7. Varia, Łask, Leksem 2010, s. 215-228
9

À propos des toponymes d'origine étrangère "se communisant" dans la langue française

Koláříková, Dagmar, in: Lingua viva, 13, č. 25, 2017, s. 36-46
10

O coca-cole a renaultu

Deyl, Daniel, in: Týden (Praha), 2003, 19.5.2003