Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach elativ lieferte 5 Treffer
1

Český elativ a jeho protějšky v ruštině

Brandner, Aleš, in: Linguistica Brunensia, 60, č. 1-2, 2012, s. 189-197
2

Povaha stupňování adjektiv (k "nesrovnávacímu"užití stupňovaných forem)

Panevová, Jarmila, in: Iugi observatione... : Jubilejný zborník na počesť Ľubomíra Ďuroviča, Bratislava, Veda 2008, s. 149-156
3

Sposoby vyraženija vysšej ili krajnej stepeni priznaka u prilagatel'nych v russkom jazyke i ich češskije sootvetstvija

Brandner, Aleš, in: Linguistica Brunensia, 59, č. 1-2, 2011, s. 149-161
4

Elativnoje značenije prevoschodnoj stepeni russkich prilagatel'nych i ich češskije paralleli

Brandner, Aleš, in: Rossica Olomucensia 50 [RosOl-Sb 50] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXI. Olomoucké dny rusistů 07.09.-09.09. 2011, Olomouc, UP ; 2011, s. 77-81.
5

Češskij elativ i jego sootvetstvija v russkom jazyke

Brandner, Aleš, in: Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXII. Olomoucké dny rusistů 04.-06. 09. 2013 : Rossica Olomucensia 53 [RosOl-Sb 53], Olomouc, UP ; 2014, s. 59-63.