Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach dialogy výukové lieferte 5 Treffer
1

Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny

Svobodová, Jana Ostrava 2000
2

Iniciátory a blokátory ve výukovém dialogu

Svobodová, Jana, in: Konec a začátek v jazyce a literatuře [KZačJaz] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2001, s. 153-157
3

Vyučovací dialog mezi učitelem a žákem jako součást pedagogické komunikace

Jaklová, Alena, in: Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. 1. diel [Retrospektívne... 1] : Materiály z 3. konferencie o komunikácii Banská Bystrica - Donovaly 11.-13. septembra 1997, Banská Bystrica, PF Univ. M. Bela ; 1999, s. 137-142
4

O jednom případu pedagogické komunikace ve výuce češtiny pro cizince

Hrdlička, Milan, in: Bohemistyka, 6, č. 4, 2006, s. 305-310
5

Realizace výukového dialogu v odlišném sociokulturním a jazykovém prostředí

Sekerová, Kamila Ostrava 2009