Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach depalatalizace lieferte 6 Treffer
1

Depalatalizace staročeských vokálů

Vintr, Josef, in: Slavia, 61, č. 4, 1992, s. 441-446
2

Biblické citáty v Druhé staroslověnské legendě o sv. Václavu

Spurná, Kateřina, in: Vesper Slavicus : Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky, Praha, Nakl. Lidové noviny 2018, s. 185-191
3

Formování makedonské redakce církevní slovanštiny

Ribarova, Zdenka, in: Vesper Slavicus : Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky, Praha, Nakl. Lidové noviny 2018, s. 175-183
4

Hláskosloví staré češtiny alternativně?

Šlosar, Dušan, in: Studia Philologica Slavica : Festschrift für Gerhard Birkfellner zum 65. Geburtstag. Teilbd. 2, Berlin, Lit 2006, s. 649-653
5

Jihoslovanské paralely v jihočeských a slovenských nářečích? Zamyšlení nad materiálem doudlebského lexikonu

Holub, Zbyněk, in: Aktuální slovakistika : Brněnské texty k slovakistice 7, Brno, MU ; 2004, s. 63-83
6

Studie z diachronní lingvistiky

Komárek, Miroslav Olomouc 2006