Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach deixe lieferte 83 Treffer
1

Opakovaný výskyt slova to v mluvených projevech

Kolářová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 7-8, 1996-97, s. 166-170
2

O sootnošenii ponjatij "vremennoj dejksis"i "vremennoj porjadok"

Bondarko, Aleksandr V., in: Issues of Valency and Meaning : Studies in Honour of Jarmila Panevová, Praha, Karolinum ; 1998, s. 176-189
3

Podíl deiktických konektorů na vyjadřování časových vztahů v textu

Kolářová, Ivana, in: Čas v jazyce a v literatuře [ČasJL] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2005, s. 115-119
4

Some remarks on spatial deixis in Czech. A semantic-pragmatic approach

Hirschová, Milada, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 56, č. A 55, 2007, s. 191-200
5

Kategorial'nyj status i rol' mestoimennych dejktikov "zdes'", "tut", "tam" v konceptualizacii kommunikativnogo prostranstva (na materiale russkoj narodnoj reči)

Kurikova, Natal'ja Vladimirovna, in: Novaja rusistika, 3, č. 2, 2010, s. 49-61
6

Význam a funkce deiktických výrazů s komponentem bůhví-, bůhví a bůh ví

Veselý, Vojtěch, in: Varia 21 : Zborník abstraktov z 21. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica - Šachtičky 30. 11. - 2. 12. 2011), Banská Bystrica, Katedra slovenslého jazyka a komunikácie FF UMB 2015, s. 111
7

K lexikografickému zpracování nedeiktických funkcí demonstrativa ten

Mžourková, Hana, in: [nová] Čeština doma & ve světě, č. 2, 2017, s. 49-55
8

K deikticko-anaforickým funkcím lexému ten

Štícha, František, in: Slovo a slovesnost, 60, č. 2, 1999, s. 123-135
9

A typological study of spatial deixis in Turkic and Finno-Ugric

Carlson, Charles F., in: Proceedings of LP'96 : Typology: Prototypes, Item Orderings and Universals, Praha, Karolinum ; 1997, s. 219-232
10

Etnokul'turnyje osobennosti eksplikacii dejktičeskich ponjatij (na materiale russkogo jazyka v sopostavlenii s ukrainskim i anglijskim)

Terechova, Svetlana, in: Rossica Olomucensia, 42, č. 1, 2004, s. 165-170