Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach databáze lieferte 21 Treffer
1

DATAKON 2006. Sborník databázové konference

Editor Vojtáš, Peter Brno 2006
2

DATAKON 2006. Sborník databázové konference

Editor Vojtáš, Peter Brno 2006
3

Slovník češtiny pojatý jako moderní "learner's dictionary"?

Prošek, Martin, in: Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století : Sborník abstratků z workshopu konaného ve dnech 29.-30. 11. 2016 v Praze, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2016, 63 s.
4

Lexikální databáze MADLA a možnosti jejího využití

Chybová, Barbora; Záhořová, Eva, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 279-283.
5

Ke genezi internetových stránek Genius loci jihu a západu Čech

Klečková, Jana; Holub, Zbyněk, in: Genius loci českého jihozápadu 2006, 2012, České Budějovice, Jihočeské muzeum 2015, s. 64-68.
6

Představení DWS Alexis

Liška, Tomáš, in: Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století : Sborník abstratků z workshopu konaného ve dnech 29.-30. 11. 2016 v Praze, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2016, s. 49-50
7

A database of semantic features for chosen concepts. Attested in 8- to 10-year-old Czech pupils/

Konečná, Kristýna; Vaňkátová, Kristýna, in: Topics in Linguistics (Berlin), 18, č. 1, 2017, s. 71-97
8

Multiword expressions in Czech (a case study)

Pala, Karel; Šmerk, Pavel, in: Karlík a továrna na lingvistiku [KaTLing] : Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám, Brno, Host ; 2010, s. 331-344.
9

Lexikální databáze Pralex - nástroj a základna pro výzkum a popis slovní zásoby současné češtiny

Světlá, Jindra, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 403-408.
10

Práce s Praledem a struktura hesla v lexikální databázi Pralex

Světlá, Jindra; Habrová, Martina, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 409-413.