Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach chorvatština lieferte 285 Treffer
1

Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja

Hercigonja, Eduard Zagreb 1994
2

O nekim načelnim nesporazumima oko hrvatskoga književnog jezika

Sesar, Dubravka, in: Opera Slavica, 6, č. 4, 1996, s. 39-44
3

Prekid izričaja i ponavljanje u govornoj proizvodnji

Horga, Damir, in: Phonetica Pragensia, 11, 2008, s. 31-42
4

Nový charvástký pravopis

Dorovský, Ivan, in: Slovanský jih, 14, č. 4, 2014, s. 24-25
5

New version of the Croatian National Corpus

Tadić, Marko, in: After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing, Brno, Tribun EU 2009, s. 218-226
6

Chorvatština - praktický jazykový průvodce

Odb. překlad Jančulová, Jana Bučovice 1998
7

Chorvatská národnost na Slovensku. História, onomastika, národopis

Botík, Ján Bratislava 1999
8

Nastava hrvatskog jezika u češkoj

Jirásková, Hana, in: Balto-Slavicum Pragense, Praha, FF UK 2007, s. 77-89
9

Za "vlastenecká"jména bude odměna

in: Lidové noviny (Praha), 22, 2009, 5.2.2009
10

Korpus chorvatského jazyka HNK. http://hnk.ffzg.hr

Šulc, Michal, in: Slovo a slovesnost, 62, č. 3, 2001, s. 234-236