Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach bigramy lieferte 12 Treffer
1

What is a "full statistical model" of a language and are there short cuts to it?

Guthrie, David; Guthrie, Louise; Wilks, Yorick, in: After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing, Brno, Tribun EU 2009, s. 45-55
2

Corpus representativity, bigrams, and PoS-tagging quality

Oliva, Karel; Květoň, Pavel, in: Proceedings of the Conference KONVENS 2002, Saarbrücken, 2002
3

Strategies for developing a real-time continuous speech recognition system for Czech language

Nouza, Jan, in: Text, Speech and Dialogue [TSD'02] : 5th International Conference, TSD 2002 Brno, Czech Republic, September 9-12, 2002. Proceedings, Berlin, Springer 2002, s. 189-196
4

Metoda zjišťování kolokační platnosti frekventovaných bigramů pomocí ranku

Cvrček, Václav, in: Kolokace, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2006, s. 36-55
5

Kolokační míry a čeština: srovnání na datech Českého národního korpusu

Křen, Michal, in: Kolokace, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2006, s. 223-248
6

Kolokace v beletrii 19. století

Zitová, Anna; Stluka, Martin; Křen, Michal; Kučera, Karel, in: Radost z jazyků [RJazFČ] : Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2014, s. 174-185
7

Linguistically motivated bigrams in part-of-speech tagging of language corpora

Oliva, Karel; Květoň, Pavel, in: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 78, 2002, s. 23-36
8

Word sense discrimination for Czech

Král, Robert, in: Text, Speech and Dialogue [TSD'02] : 5th International Conference, TSD 2002 Brno, Czech Republic, September 9-12, 2002. Proceedings, Berlin, Springer 2002, s. 155-158
9

Comparative study on bigram language models for spoken Czech recognition

Nejedlová, Dana, in: Text, Speech and Dialogue [TSD'02] : 5th International Conference, TSD 2002 Brno, Czech Republic, September 9-12, 2002. Proceedings, Berlin, Springer 2002, s. 197-204
10

( Semi-)automatic detection of errors in PoS-tagged corpora

Květoň, Pavel; Oliva, Karel, in: COLING 2002 : Proceedings of the 19th International Conference on Computational Linguistics. August 26 - August 30, 2002. Vol. 1, San Francisco, Morgan Kaufmann Publ. ; 2002, s. 509-515