Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach archivnictví lieferte 19 Treffer
1

Archivní terminologie. Přehled vývoje terminologické práce u nás

Šamberger, Zdeněk, in: Archivní časopis, 45, č. 2, 1995, s. 65-67
2

Ad vocem archivní terminologie

Šamberger, Zdeněk, in: Archivní časopis, 45, č. 3, 1995, s. 167-168
3

Tvorba názvů archivních fondů a sbírek

Wanner, Michal; Úlovec, Jiří, in: Archivní časopis, 48, č. 2, 1998, s. 85-99
4

K projektu archivní terminologie

Šamberger, Zdeněk, in: Archivní časopis, 47, č. 3, 1997, s. 161-163
5

K archivní terminologii

Fiala, Tomáš, in: Archivní časopis, 46, č. 1, 1996, s. 1-7
6

Porada o zpracování Slovníku současné archívní terminologie

Čechová, Marie, in: Archivní časopis, 28, 1978, s. 39-40
7

6. celostátní konference archivářů ČR. Výpočetní technika v archivnictví

Red. Babička, Vácslav Praha 1996
8

Biografický slovník archivářů českých zemí

Hoffmannová, Jaroslava; Pražáková, Jana Praha 2000
9

Slovník pro historiky a návštěvníky archivů

Rameš, Václav Praha 2005
10

K sedmdesátinám PhDr. Gustava Hofmanna

Tywoniak, Jiří, in: Archivní časopis, 45, č. 2, 1995, s. 111-112