Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach angličtina jako jazyk cizí lieferte 16 Treffer
1

Contrastive approach to the strategies of naming in ESL

Rakušan, Jaromíra, in: New Departures in Contrastive Linguistics : Proceedings of the Conference Held at the Leopold-Franzens-University of Innsbruck, Austria, 10 - 12 May 1991. Vol. 2, Innsbruck, Inst. für Anglistik, Univ. Innsbruck 1992, s. 237-246
2

Large classes in teaching ESL - a case study

Turinská, Libuše, in: Lingua viva, 13, č. 24, 2017, s. 34-42
3

Vývojový trend výučby cudzieho jazyka na Katedre jazykov Filozofickej fakulty UK v Bratislave

Lacíková Serdulová, Milica, in: Lingua viva, 13, č. 25, 2017, s. 9-21
4

Linking versus glottalization. (Dis)connectedness of Czech-accented English

Šimáčková, Šárka; Podlipský, Václav Jonáš; Kolářová, Kateřina, in: Concordia Working Papers in Applied Linguistics (Montreal), 5, 2014, s. 678-692
5

Angličtina přínosem, či zhoubou?

Ulč, Ota, in: Literární noviny (Praha), 2000, 22.3.2000
6

Tempo and connectedness of Czech-accented English speech

Šimáčková, Šárka; Kolářová, Kateřina; Podlipský, Václav Jonáš, in: Concordia Working Papers in Applied Linguistics (Montreal), 5, 2014, s. 667-677
7

Importance of students' feedback for the effectiveness of business English courses

Pašková, Hana; Zsapková, Eleonóra, in: Lingua viva, 13, č. 24, 2017, s. 9-23
8

Střídání kódů ve výuce angličtiny u učitelů-expertů pohledem konverzační analýzy

Tůma, František, in: Slovo a slovesnost, 78, č. 4, 2017, s. 283-304
9

Studia Paedagogica 1. Learning activities and their perfectioning

Olomouc 1992
10

Studia Paedagogica 1. Learning activities and their perfectioning

Olomouc 1992