Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach anakolut lieferte 12 Treffer
1

O češtině..

in: Týdeník Rozhlas (Praha), 2000, 22.5.2000
2

Nelogické a jiné nevhodně formulované výpovědi

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 56, č. 1, 2005-06, s. 34-35
3

Die Konstruktionen der gesprochenen Sprache im Theatertext und ihr Potenzial zur Vermittlung von Emotionen

Pišl, Milan, in: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, 15 [24], č. 1-2, 2010, s. 45-63
4

Anakolut

Svobodová, Ivana, in: Právo (Praha), 2001, 30.10.2001
5

Nedbalost

Vaculín, Ivo, in: Hospodářské noviny (Praha), 2004, 30.7.2004
6

Anakolut

Klimeš, Lumír, in: Plzeňský deník, 2005, 4.6.2005
7

Anakolut

Klimeš, Lumír, in: Plzeňský deník, 2006, 11.3.2006
8

K vývojové dynamice současné české flexe

Uličný, Oldřich, in: Čeština - univerzália a specifika 4 [Č-USp 4] : Sborník konference v Brně 15.-17. 11. 2001, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2002, s. 233-236.
9

Nepřipravené mluvené projevy: neurčitost, vágnost, ne-řád, chaos?

Hoffmannová, Jana, in: Tygramatika : Soubor studií věnovaných prof. Janu Kořenskému k 75. narozeninám, Praha, Dokořán ; 2013, s. 212-229.
10

Morfologicko-syntaktické nedostatky v kontextu rozvíjení komunikační kompetence žáků-cizinců primární školy

Šindelářová, Jaromíra, in: Didaktické studie, 5, č. 2, 2013, s. 112-124