Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach afrikáty lieferte 10 Treffer
1

Verschlusslaute, Affrikaten und Frikative im Sumerischen

Keetman, Jan, in: Archiv orientální, 72, č. 4, 2004, s. 367-383
2

Fonologická interpretace polských nazálních diftongů a afrikát z hlediska axiomatického funkcionalismu

Wągiel, Marcin, in: Studia Slavica, 18, č. 1, 2014, s. 111-120
3

Artikulační, percepční a akustická různorodost českých afrikát - elektropalatografická studie

Machač, Pavel, in: Naše řeč, 97, č. 1, 2014, s. 26-42
4

Osoben pogled vărchu češkija i bălgarskija konsonantizăm

Ivančev, Svetomir, in: Săpostavitelno ezikoznanie (Sofija), 16, č. 6, 1991, s. 5-9
5

Po statijata na Sv. Ivančev Osoben pogled vărchu češkija i bălgarskija konsonantizăm

Kotova, Nadežda; Janakiev, Miroslav, in: Săpostavitelno ezikoznanie (Sofija), 16, č. 6, 1991, s. 11-12
6

Beležki i săobraženija po statijata na Sv. Ivančev Osoben pogled vărchu češkija i bălgarskija konsonantizăm

Nikolov, Božil, in: Săpostavitelno ezikoznanie (Sofija), 16, č. 6, 1991, s. 10-11
7

Alternace konsonantů v češtině - fonotaktické a morfonologické modelování systému

Šefčík, Ondřej, in: Čeština - univerzália a specifika 5 [Č-USp 5] : Sborník 5. mezinárodního setkání bohemistů v Brně 13.-15. 11. 2003, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2004, s. 441-447.
8

The role of perception in Slavic sibilant systems

Żygis, Marzena, in: Investigations into Formal Slavic Linguistics (FDSL 4). Part 1 : Contributions of the Fourth European Conference on Formal Description of Slavic Languages held at Potsdam University, November 28-30, 2001, Frankfurt a. Main, Lang ; 2003, s. 137-153
9

Operatívna fonetika slovenčiny, češtiny a poľštiny

Lipowski, Jaroslav Wrocław 2011
10

Fonetika italštiny

Radimský, Jan Praha 2018