Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Werich, Jan lieferte 25 Treffer
1

Verbální humor jako specifický fenomén

Kořenský, Jan, in: Świat humoru, Opole, Uniw. Opolski ; 2000, s. 45-49.
2

Funkce vlastních jmen v divadelních hrách Voskovce a Wericha

Váchová, Romana, in: Onomastika a škola 8 [OnŠ 8] : Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23.-24. ledna 2008, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2008, s. 213-218.
3

Korespondence 1

Voskovec, Jiří; Werich, Jan Edičně připrav. Matějka, Ladislav Praha 2007
4

Korespondence 2

Voskovec, Jiří; Werich, Jan Ed. Matějka, Ladislav Praha 2007
5

Korespondence 3

Voskovec, Jiří; Werich, Jan Edičně připrav. Matějka, Ladislav Praha 2008
6

Podíl frazémů na stylu dopisového dialogu J. Voskovce a J. Wericha

Hoffmannová, Jana, in: Slovo v slovníku : Aspekty lexikálnej sémantiky - gramatika - štylistika (pragmatika). Na počesť Alexandry Jarošovej, Bratislava, Veda ; 2012, s. 118-125.
7

K Jakobsonově koncepci jazykovědného pojetí humoru

Lommatzsch, Bohdana, in: Slavica Pragensia ad tempora nostra [SlavPragTN] : Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8.-10. června 1998), Praha, Euroslavica 1998, s. 122-128
8

Onomastický pohled na divadelní hru "Osel a stín"od Voskovce a Wericha

Kremlová, Linda, in: Opera studiosorum Universitatis Reginaegradecensis 5, Hradec Králové, 2000, s. 7-8
9

Vlastní jména v divadelních hrách Jiřího Voskovce a Jana Wericha

Váchová, Romana, in: Na Kłodzkim pograniczu o czeskim języku i literaturze : VII. Studencka Konferencja Naukowa Bohemistów Radków 28-29 III 2008, Nowa Ruda, Wyd. Maria 2009, s. 230-234
10

Roman Jakobson's "semiotics of fun": a contribution to the Prague School's theories of drama and theatre, and to a conceptualization of Voskovec and Werich's "free-floating"comedy

Šlaisová, Eva, in: Roman O. Jakobson: A Work in Progress, Olomouc, UP ; 2014, s. 193-201.